Logowanie

Login
Hasło
Zaloguj

Logowanie

Login
Hasło
Zaloguj
Cytat

O firmie

 Postęp technologiczny otworzył świat, w XXIw umiejętność porozumiewania się w języku angielskim zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym staje się coraz bardziej niezbędna, staje się kluczem do sukcesu w międzynarodowym biznesie. Tempo życia i pracy jest bardzo duże, trzeba jasno definiować potrzeby by osiągnąć zamierzony cel. Oferta Masterwords skierowana jest do wszystkich osób;

  • które chcą rozwinąć określone umiejętności w języku angielskim
  • które chcą uczyć się we właściwym dla siebie tempie, w dogodnym czasie i miejscu
  • które potrzebują wsparcia w samodzielnej nauce

 

  • O firmie